ARTIST

아이돌 육성 프로젝트, 퓨처아이돌

ARTIST

아이돌 사관학교, 퓨처아이돌

회사소개          이용약관          개인정보처리방침
레인보우컴퍼니   ㅣ  대표: 김태범  ㅣ  주소:서울특별시 강남구 논현로 106길 23, B1

사업자등록번호: 419-88-01079  l  전화번호: 02-552-4441 ㅣ 팩스: 02-573-6002 ㅣ 이메일: futureidol@naver.com

RAINBOW COMPANY 

대표: 김태범  |  주소:서울특별시 강남구 논현로 106길 23  |  사업자등록번호: 114-10-78276  |  전화번호: 02-552-4441   |  이메일: futureidol@naver.com


회사소개     이용약관    개인정보처리방침